Uluslararası Mimarlar Birliği Tarafından Düzenlenen Altın Küp Ödülleri

Uluslararası Mimarlar Birliği Tarafından Düzenlenen, Çocukların ve Gençlerin Mimarlık Bilinçlerinin Geliştirilmesinde Rol Alan Kişi ve Kuruluşları Ödüllendirmek Amacıyla 4 Kategoride Ödülün Verileceği Altın Küp Ödülleri’nin Ulusal Aşaması Mimarlar Odası Tarafından Yürütülmektedir.Türkiye’den Başvuru Yapacakların Başvurularını Türkçe ve İngilizce Olmak Üzere İkişer Ayrı Kopya Halinde Mimarlar Odası’na 17 Ocak 2020 Tarihine Kadar İletmeleri Gerekmektedir.    

Islak İmzaların Kaldırılmasına İlişkin Danıştay 6. Dairesince Yürütmeyi Durdurma Kararı

Değerli Meslektaşlarımız; Yapı Ruhsatı Formundan Meslek Mensuplarının Islak İmzalarının Kaldırılmasına İlişkin 02/05/2018 Tarih ve 30409 Sayılı Resmi Gazete ’de Yayımlanan TS 10970 Formlar – Yapı Kullanma İzin Belgesi Standartına ve TS 8737 Yapı Ruhsatı Standartına İlişkin Tebliğe TMMOB Tarafından Açılan ve Odamızın da Müdahil Olduğu Davada, Islak İmza Bölümünün Kaldırılmasını Hukuka Aykırı Bulan Danıştay 6.…

Koruma ve Onarım Semineri II Video Kayıtları “Bursamimar TV” Youtube Kanalımızda

BURSA MİMARLAR ODASINDA İKİNCİSİ GERÇEKLEŞEN KORUMA VE ONARIM SEMİNERİNİN VİDEO KAYITLARI “BURSAMİMAR TV” YOUTUBE KANALIMIZDA! 30 Kasım – 1 Aralık 2018 tarihlerinde Mimarlar Odası Bursa Şubesi BAOB Yerleşkesi’nde Koruma ve Onarım Seminerinin ikincisi çok değerli konuşmacıların katkıları ve dinleyicilerin yoğun katılımı ile gerçekleşti. Seminere ilişkin basılı bir yayın yapmamız mümkün olamayacağı için seminer sırasında ileride yayınlanmak…

Mimarlık ve Tasarım Buluşması

Alligatör Boya’nın Düzenlemiş Olduğu “Mimarlığın ve Tasarımın Sınırlarını Yeniden Tanımlamak İçin Ne Gerekir / Ne Gereklidir ?” Temalı Bursa Mimarlık ve Tasarım Buluşması Üyelerimizin Yoğun Katılımıyla Gerçekleşmiştir.Konuşmacı Olarak Katılan Murat SÖNMEZ’e, Alper AKSOY’a, Gürhan BAKIRKÜRE’ye, Sait Ali KÖKNAR’a ve Katılan Tüm Üyelerimize Teşekkür Ederiz.