Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelikte Yürütmenin Durdurulması Kararı Verildi

ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI VERİLDİ 21.09.2020 02/03/2019 tarih ve 30702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik”in bilimsel ve teknik gereklere ve kamu yararına aykırı bir kısım maddelerinin iptali istemiyle açtığımız davada Danıştay tarafından bir kısım maddeler bakımından yürütmenin durdurulması taleplerimizin reddine, Yönetmeliğin 7. maddesinin 9. fıkrasının ise yürütmesinin durdurulmasına karar…