Komite, Komisyon ve Kulüp Başvuru Formu

Değerli Meslektaşlarımız,   Odamızın kurumsal altyapısının oluşmasında komite, komisyon ve kurulların çalışmaları çok önemlidir. Bu ortamlarda mesleki bilgi birikim ve deneyimlerimizi paylaşır, ortak çalışmalar yapar ve bu çalışmaların meslektaşlarımız ve toplumla paylaşılmasını sağlarız. Güçlü ve etkin bir Şube’yi ancak bu şekilde oluşturabiliriz. Bu amaçla çalışma yapabileceğiniz komite ve komisyonlar ile ilgili aşağıda kısa bilgiler verilmiştir.…