Bursa İKK Su Paneli-2 Organizasyon Toplantısı

Bileşeni olduğumuz TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu’nun ilkini 28 Aralık 2022’de gerçekleştirdiği Su Paneli’nin ikincisini organize etmek üzere; Mimarlar Odası, Çevre Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası ve Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şubeleri ve Meteoroloji Mühendisleri Odası Bursa İl Temsilciliği olarak Şubemiz ev sahipliğinde bir araya geldik. TMMOB Bursa İl…

Karacabey Ovasına, Tarımına, Halkın Sağlığına Kasteden Plan Değişikliğine Dava Açtık.

KARACABEY OVASINA, TARIMINA, HALKIN SAĞLIĞINA KASTEDEN PLAN DEĞİŞİKLİĞİNE DAVA AÇTIK Bursa’nın yaşanılabilir şehir olmasına hizmet etmek inancıyla; bileşeni olduğumuz TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu, Bursa Barosu ve Bursa Tabip Odası olarak Karacabey halkının sağlığını, esenliğini hiçe sayan, şehircilik, planlama ilkelerine ve hukuka aykırı olarak yapılmak istenen yeni sanayi bölgelerine karşı tutumuzu bir kez daha ortaya…

19/44 No’lu Yönetim Kurulu Toplantısı

Şubemiz 24.01.23 Tarih ve 19/44 No’ lu Yönetim Kurulu Toplantısı; *Genel Merkez ve Kurumlardan gelen bilgilendirmeler, *İpek Fabrikası Yangın Raporu, *Plan İnceleme Komisyonu çalışmaları, *Farklı kurumlardan gelen etkinlik ve genel kurul davetleri, *Üyelerden ve vatandaşlardan gelen dilekçeler, *Temsilcilik ziyaret programı, *BBB Gürültü Haritaları ve Eylem Planları Değerlendirme Çalıştayı, *Komite ve Komisyon çalışmaları, Gündemiyle yapıldı.  …

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Kapsamında Seminer

“Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren 5 bin metrekareden büyük olan tüm binaların enerji performans sınıfının en az “B” olacak şekilde inşa edilmesi ve tükettikleri enerjinin en az yüzde 5’ini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamaları zorunluluğunun başlamasıyla birlikte; Mimarlar Odası, Makina Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası ve İnşaat…

19/43 No’lu Yönetim Kurulu Toplantısı

Şubemiz 17.01.2023 Tarih ve 19/43 No’lu Yönetim Kurulu Toplantısı; *Genel Merkez ve Kurumlardan gelen bilgilendirmeler, *SMGM 2023 Yönergesi, *Yönetmelik Komitesi çalışmaları, *Soruşturma ve Uzlaştırma Kurulu’ndan gelen konular, *Üye ve vatandaş dilekçeleri, *Bursa Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik çalışmaları ile ilgili veri paylaşım talebi, *Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği Değişikliği ile ilgili MO, MMO, EMO ve İMO olarak…

Söğüt Proje Yarışması Kolokyumu ve Ödül Töreni

Söğüt Belediyesi işbirliği ile düzenlediğimiz Söğüt Tarih ve Doğa İle Buluşma – Karşılaşma Alanı Mimari Proje Yarışması Kolokyumu ve Ödül Töreni, yarışma jürisi, yarışmada dereceye giren ekipler, mimarlar, peyzaj mimarları, akademisyenler, öğrenciler ve basın mensuplarının yoğun katılımıyla Şube Konferans Salonu’nda bugün gerçekleşti. Söğüt Belediye Başkanı İsmet SEVER, Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Jüri Üyeleri eşliğinde gezilen…

19/42 No’lu Yönetim Kurulu Toplantısı

Şubemiz 10.01.23 Tarih ve 19/42 No’lu Yönetim Kurulu Toplantısı; *Genel Merkez ve Kurumlardan gelen bilgilendirmeler, *Plan İnceleme Komisyonu çalışmaları, *Soruşturma ve Uzlaştırma Kurulu’ndan gelen konular, *Yeni kurulan İpek Fabrikaları Çalışma Grubu çalışma programının belirlenmesi, *Yönetmelik Komitesi çalışmaları, *Mesleki Denetim ve BTB Uygulamaları, *Farklı kurumlardan gelen davetler ve görevlendirmeler, *15 Ocak’ ta Şubemizde yapılacak Söğüt Tarih…

İpek Fabrikaları Çalışma Grubu Kuruldu

Şubemiz Hanlar Bölgesi Komisyonu, İznik Komitesi ve Bey Sarayı Çalışma Grubu üyeleri arasından İpek Fabrikaları Çalışma Grubu kurulmuştur. Yönetim Kurulu İkinci Başkanımız Rahmi DEDE’nin yürütücülüğünde bu akşam ilk toplantısını gerçekleştiren çalışma grubumuz, Bursa’da yer alan endüstriyel miras yapılarının tespiti ve tescillenmesi için girişimlerde bulunmayı; özellikle ipek üretimi üzerine farkındalığı geliştirerek ipek üreticilerinin, yerel idarelerin, ilgili…

Bursa Milletvekili Sn.Hakan ÇAVUŞOĞLU’nu Makamında Ziyaret Ettik

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliğini yürüten Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Şirin RODOPLU ŞİMŞEK, Plan İnceleme Komisyonu Başkanımız Selim AKYILDIZ, Bursa Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Başkanı Av. Eralp ATABEK, DOĞADER Başkanı Sedat GÜLER ve Türkiye Ormancılar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa ÖZER ile TBMM’ de Bursa Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu…