Büro Tescil Belgesi

Serbest Mimarlık Hizmetleri Büro Tescil Belgesi Yenilemesi

2023 Yılı Serbest Mimarlık Hizmetleri Büro Tescil Belgesi Yenilemeleri Ocak ayından itibaren başlamıştır.

Serbest Büro Sahibi Üyelerin “İlk Büro Tescil Başvurusu” İçin İstenen Evraklar:

 • Başvuru formu
 • “Mükellefiyet/Faaliyet” yazısı, “Gelir İdaresi Başkanlığı-İnternet Vergi Dairesi” üzerinden “Dilekçeler” kısmına giriş yaparak elde edilebilir.
 • Vergi levhası fotokopisi (2022 yılı)
 • 2023 yılı aidatı (960.-TL), büro tescil belgesi başvuru ücreti (2.500,-TL) ve mühür başvuru ücreti (300.-TL)

Serbest Büro Sahibi Üyelerin “Kayıt Yenilemelerinde” İstenen Evraklar:

 • Başvuru formu
 • “Mükellefiyet/Faaliyet” yazısı, “Gelir İdaresi Başkanlığı-İnternet Vergi Dairesi” üzerinden “Dilekçeler” kısmına giriş yaparak elde edilebilir
 • Vergi levhası fotokopisi (2022 yılı)
 • 2022 yılı serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi
 • 2023 yılı aidatı (960.-TL), büro tescil belgesi başvuru ücreti (2.500,-TL)

Sermaye Şirket Ortağı Üyelerin “İlk Büro Tescil Başvurusu” İçin İstenen Evraklar:

 • Başvuru formu
 • Şirket yevmiye defterinin 2023 noter onaylı sayfasından fotokopi
 • Şirket ana sözleşmesinin yayınlandığı ticaret sicil gazetesi fotokopisi (şirketin iştikal konuları içinde “mimarlık hizmetleri” ibaresi geçmelidir.)
 • Vergi levhası fotokopisi (2022 yılı)
 • Mimarın tasarım ve yapı sektörü ile ilgili TMMOB üyeleri ile kurdukları ortaklıklarda (inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi, peyzaj mimarı, iç mimar, şehir plancı, harita mühendisi, jeoloji mühendisi..) Ortağın odaya kayıtlı olduğuna dair belge
 • 2023 yılı aidatı (960.-TL), büro tescil belgesi başvuru ücreti (2.500,-TL) ve mühür başvuru ücreti (300.-TL)

Sermaye Şirket Ortağı Üyelerin “Kayıt Yenilemelerinde” İstenen Evraklar:

 • Başvuru formu
 • Şirket yevmiye defterinin 2023 noter onaylı sayfasından fotokopi
 • Vergi levhası fotokopisi (2022 yılı)
 • Hisse oranlarında değişiklik olduğu taktirde yeni tarihli ticaret sicil gazetesi fotokopisi
 • 2022 yılı serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi
 • 2023 yılı aidatı (960,-TL), büro tescil belgesi başvuru ücreti (2.500,-TL)