Yönetim Kurulu
18.DÖNEM YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Başkan Şirin RODOPLU ŞİMŞEK
2. Başkan Hasan ERTAŞ
Sekreter Üye Rahmi DEDE
Sayman Üye Üzeyir GÜVEN
Üye Ömer Faruk ŞAHİN(16.01.2020 – 29.09.2020)
Üye H. Aşkın ŞENCAN
Üye Murat Emrah SAKA
Üye Elçin Fatma ERGİN(29.09.2020-   )
18. DÖNEM YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ
Üye Özge ÇALIŞKAN
Üye Abdullah KAMALI
Üye İpek BİLGİLİ YILDIRIM
Üye Alper GÖNÜL
Üye Ayşın BÜYÜKYANBOLU
Üye Funda BAYRAM
Geçmiş Dönem Temsilcilik ve Şube Yönetim Kurulları