Yönetim Kurulu
18.DÖNEM YÖNETİM KURULU ÜYELERİ


Başkan

Şirin RODOPLU ŞİMŞEK

2. Başkan
Hasan ERTAŞ

Sekreter Üye
Rahmi DEDE

Sayman Üye
Üzeyir GÜVEN(16.01.2020-02.03.2021) – Murat Emrah SAKA(02.03.2021-……)

Üye
Üzeyir GÜVEN

Üye
H. Aşkın ŞENCAN

Üye
 Ömer Faruk ŞAHİN(16.01.2020 – 29.09.2020) – Elçin Fatma ERGİN(29.09.2020-…….)
18. DÖNEM YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ
Üye Özge ÇALIŞKAN

Üye
Abdullah KAMALI

Üye
İpek BİLGİLİ YILDIRIM

Üye
Alper GÖNÜL
Üye Ayşın BÜYÜKYANBOLU

Üye
Funda BAYRAM
Geçmiş Dönem Temsilcilik ve Şube Yönetim Kurulları