Kentsel Dönüşüm, Çevre ve İnsan

Mimarlar, akademisyenler, yerel yöneticiler ve akademik oda temsilcileri “Kentsel Dönüşüm, Çevre ve İnsan” konulu panelde buluştu. TMMOB Mimarlar Odası, Bursa, Muğla, Giresun ve Şanlıurfa’da yapılması planlanan “Kamu Yararı Bakışıyla Mimarlık ve Toplum Buluşmaları” kapsamında önemli bir organizasyona imza attı. Mimarlar Odası Bursa Şubesi’nin ev sahipliğinde Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi Oditoryumu’nda yapılan programa; Mimarlar Odası…

47. Dönem 18 No’lu MYK Toplantısı

TMMOB Mimarlar Odası’ nın 47. Dönem 18 No ‘lu toplantısı Şubemizin ev sahipliğinde Bursa Akademik Odalar Birliği yerleşkesinde gerçekleşti. *Mimarlık, kentleşme, çevre politikaları ve hukuki çalışmalar, *TMMOB ve Şubelerden gelen konular, *Mali konular, *Denetleme raporları, *Personel işlemleri, *Yargıya başvurma talepleri, Gündemiyle yapılan toplantıda Şubelerin meslek pratiği ve uygulamalarına yönelik aktarımları ve sundukları çözüm önerilerine bağlı…

Mimarlık Yıllığı Seçkisi 2021

  BURSA MİMARLIK YILLIĞI 2021 ŞARTNAMESİ Bursa Mimarlık Yıllığı Seçkisi, Mimarlar Odası Bursa Şubesi tarafından, Mimarlar Odası Bursa Şubesi’ne kayıtlı mimar(lar) tarafından üretilen projeleri belgeleme, sergileme ve tartışmaya açmayı hedeflemektedir. Seçki, her yıl değişen bir seçici kurulun başvuruları değerlendirmesi ile oluşur.   ADAYLIK ŞARTI Mimarlık, kentsel tasarım, koruma, onarım, restorasyon, iç mekan alanlarında  Mimarlar Odası…

Aidat Borçlarının Yapılandırılması Hakkında

TMMOB tarafından “7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”un Uygulama Esasları belirlenmiştir. Merkez Yönetim Kurulu’nun 16.06.2021 tarih ve 47/16 no.lu toplantısında alınan karar ile anılan Kanun hükmü uyarınca Mimarlar Odası üyelerinin aidat borçlarının yapılandırılmasına karar verilmiştir. Buna göre;  aidat borcu bulunan üyelerimiz, bağlı bulundukları Şubeden temin edebilecekleri dilekçe örneği…