Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Ziyareti

Şubemiz Yönetim Kurulu, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne nezaket ziyaretinde bulundu. Kurul Başkanı Sayın Hayrettin ELDEMİR, Kurul Müdürü Sayın Erdal ÇETİNDAĞ ve Müdür Yardımcısı Sayın Seyfullah KILINÇ’ ın katıldığı görüşmede özellikle Bursa bölgesindeki kültür varlıklarında koruma, bakım ve onarım konusu konuşulmuş, kurumlar arası işbirliğinin çoğaltılması hakkında değerlendirmeler yapılmıştır.    

Depreme Hazırlık Çalışmaları Hk.

İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi ve İnşaat Müteahhitleri ve Sanayicileri Derneği (İMSİAD) ile beraber BTSO İnşaat Konseyi organizasyonu ile TBMM Deprem Araştırma Komisyonu AKP Bursa Milletvekili Sayın Ahmet KILIÇ’la bir araya geldik. Depreme hazırlık çalışmaları kapsamında özellikle 2000 yılı öncesi yapılmış riskli yapı stoğunun tespiti, dönüşümü ve mevcut ruhsat/uygulama süreçleri ile ilgili önerilerimizi aktardık. Verimli…

5.Ulusal Fotoğraf Yarışması “YEŞİL Mİ BURSA?” Zeyilname

  5.ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI “YEŞİL Mİ BURSA?”  ZEYİLNAME   Bu belgenin “5.Ulusal Fotoğraf Yarışması “Yeşil Mi Bursa?”  jüri ve yarışma idaresi tarafından ülke genelinde koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemlere istinaden düzenlenerek yayınlanmasına karar verilmiştir. T.C. Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulu’nun önerileri, Cumhurbaşkanlığı tarafından çıkarılan kamu kurumunda yürütülecek iş ve işlemlere ilişkin genelgeler ve…

Ücretli Çalışan Mimarlar İçin 2021 Yılı Asgari Ücreti Belirlendi

    6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kanunu hükümlerine dayanarak, TMMOB Ana Yönetmeliği’nde yer alan “Birliğin ve Bağlı Odaların Amaçları” maddesi uyarınca TMMOB Yönetim Kurulu her yıl; mühendislik, mimarlık ve şehir planlama alanlarında meslek icra eden disiplinlere ilişkin olarak yıllık asgari ücret belirlemektedir. Bu çerçevede; ücretli çalışan mimar, mühendis ve şehir plancıları…

Bilirkişilik Yapan/Yapacak Üyelerimizin Bilgisine

BİLİRKİŞİLİK YAPAN/YAPACAK ÜYELERİMİZİN BİLGİSİNE   “Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11/03/2020 tarihinde pandemi olarak ilan edilen ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının Ülkemizde de görülmeye başlanması ile birlikte salgının Ülkemizde yayılmasının en aza indirilmesi ve kişilerin sağlığının korunması amacıyla başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı olmak üzere, görev ve yetki alanı çerçevesinde Bakanlığımız ve diğer çeşitli…