Şantiye Şefliği Hk.

-Her şantiye şefi sadece bir şantiyede tam zamanlı olarak görevlendirilmelidir. – Şantiye şefliğinin üstlenilmesinde yapım işinin konusu, niteliği, büyüklüğü ve ilgili imalatların oranı dikkate alınmalı, keyfi uygulamaların sonlandırılması için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. – Şantiye şefleri TMMOB tarafından belirlenen mühendislik asgari ücretinin altında çalıştırılmamalı, hak ve ücretleri yasal güvenceye alınmalıdır.