5.Ulusal Fotoğraf Yarışması “YEŞİL Mİ BURSA?” Zeyilname

  5.ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI “YEŞİL Mİ BURSA?”  ZEYİLNAME   Bu belgenin “5.Ulusal Fotoğraf Yarışması “Yeşil Mi Bursa?”  jüri ve yarışma idaresi tarafından ülke genelinde koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemlere istinaden düzenlenerek yayınlanmasına karar verilmiştir. T.C. Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulu’nun önerileri, Cumhurbaşkanlığı tarafından çıkarılan kamu kurumunda yürütülecek iş ve işlemlere ilişkin genelgeler ve…

Ücretli Çalışan Mimarlar İçin 2021 Yılı Asgari Ücreti Belirlendi

    6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kanunu hükümlerine dayanarak, TMMOB Ana Yönetmeliği’nde yer alan “Birliğin ve Bağlı Odaların Amaçları” maddesi uyarınca TMMOB Yönetim Kurulu her yıl; mühendislik, mimarlık ve şehir planlama alanlarında meslek icra eden disiplinlere ilişkin olarak yıllık asgari ücret belirlemektedir. Bu çerçevede; ücretli çalışan mimar, mühendis ve şehir plancıları…

Bilirkişilik Yapan/Yapacak Üyelerimizin Bilgisine

BİLİRKİŞİLİK YAPAN/YAPACAK ÜYELERİMİZİN BİLGİSİNE   “Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11/03/2020 tarihinde pandemi olarak ilan edilen ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının Ülkemizde de görülmeye başlanması ile birlikte salgının Ülkemizde yayılmasının en aza indirilmesi ve kişilerin sağlığının korunması amacıyla başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı olmak üzere, görev ve yetki alanı çerçevesinde Bakanlığımız ve diğer çeşitli…

Bursa Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Proje Yarışması Zeyilname

Yarışma Takvimi Güncellemesi  BURSA HANLAR BÖLGESİ ÇARŞIBAŞI KENTSEL TASARIM PROJE YARIŞMASI TAKVİMİ GÜNCELLENMİŞTİR.   “Bursa Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Proje Yarışması” TMMOB Mimarlar Odası Yarışmalar Yönetmeliğine dayanılarak   “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” çerçevesinde ulusal, serbest, kentsel tasarım proje yarışması olarak açılmıştır. T.C. Sağlık…

Bursa Atatürk Spor Salonu Ulusal Mimari Proje Yarışması Zeyilname

  BURSA ATATÜRK SPOR SALONU ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI ZEYİLNAME Bu belgenin “Bursa Atatürk Spor Salonu Ulusal Mimari Proje Yarışması” jüri ve yarışma idaresi tarafından ülke genelinde koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler ve bu önlemlere istinaden yarışmacılardan gelen talepler doğrultusunda düzenlenerek yayınlanmasına karar verilmiştir. “Bursa Atatürk Spor Salonu Ulusal Mimari Proje Yarışması” TMMOB Mimarlar Odası…