Ücretli ve Serbest Çalışan Mimarların Hakları ve Sorumlulukları

BİLGİLENDİRME SEMİNERİ “Ücretli ve Serbest Çalışan Mimarların Hakları ve Sorumlulukları” 11 Ağustos 2022  18.30  Şube Konferans Salonu Gündem; -Genel olarak ücretli ve serbest çalışan mimarların İş Kanunu’na göre hakları ve sorumlulukları nelerdir? -Ücretli çalışan mimarlarla ilgili çalışma koşullarını denetleyen bir mekanizma var mıdır? -Mimarlar, Şehir Plancıları ve Mühendisler işçi koduyla çalıştırılabilir mi? TMMOB’ un belirlediği…

Kayapa Katı Atık Bertaraf ve Depolama Tesisi Bilgilendirme Sunumu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlıkları yapılan ‘Kayapa Katı Atık Bertaraf ve Depolama Tesisi’ ile ilgili BBB Genel Sekreteri Ulaş AKHAN, Genel Sekreter Yardımcıları Ahmet AKA ve Gülden KAPICIOĞLU, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Yıldız ODAMAN CİNDORUK ve İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Feridun TARIM’ ın katılımı ile BAOB’ a bağlı akademik Oda temsilcilerine yönelik…

19/24 No’lu Yönetim Kurulu Toplantısı

Şubemiz 2 Ağustos 2022 Tarih ve 19/24 No’lu Toplantısı; *Genel Merkez ve Kurumlardan gelen bilgilendirmeler, *Plan İnceleme Komisyonumuzdan gelen konular, *Şube Soruşturma ve Uzlaştırma Kurulu’ ndan gelen dosyalar, *6 Ağustos 2022′ de de yapılana Merkez Yönetim Kurulu’na taşınacak konular, *6 Ağustos 2022′ de Mimar Ömer Selçuk BAZ’ koordinatörlüğünde sürdürülen Kültürpark Master Planı çalışmaları hakkında İKK’ya…

Mimarlık, İç Mekan Tasarımı ve Dekorasyon Semineri

Üyemiz Leyla OLGAÇ KAMALI, stajyerlerimize kendi projeleri üzerinden örnekleyerek mimari ve iç mimari projeler hakkında bilgilendirme semineri gerçekleştirdi. Ayrıca Yönetim Kurulu Üyemiz H.Aşkın ŞENCAN ve staj komisyonu üyemiz Derya KANGAL, öğrencilerimizin çalıştıkları örnek projeler üzerinden değerlendirme yaptılar, soruları cevapladılar. Konuğumuz ve staj komisyonu üyemize meslektaş adaylarımıza sundukları katkılardan dolayı teşekkür ederiz.  

Her Şantiyeye Bir Şef!

-Her şantiye şefi sadece bir şantiyede tam zamanlı olarak görevlendirilmelidir! -Şantiye şefliğinin üstlenilmesinde yapım işinin konusu, niteliği, büyüklüğü ve ilgili imalatların oranı dikkate alınmalı, keyfi uygulamaların sonlandırılması için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır! – Şantiye şefleri TMMOB tarafından belirlenen mühendislik asgari ücretinin altında çalıştırılmamalı, hak ve ücretleri yasal güvenceye alınmalıdır! – Şantiye şefliğinin, iş sözleşmesine göre…

19/23 No’lu Yönetim Kurulu Toplantısı

Şubemizin bu haftaki 26.07.22 Tarih ve 19/23 No’lu Yönetim Kurulu Toplantısını, Kütahya Temsilciliğimizin ev sahipliğinde Kütahya’da gerçekleştirdik. Ülke gündemi ve meslek ortamına etkileri, temsilcilik faaliyetleri, meslektaşlarımızdan temsilciliğimize yansıyan konular ve etkinlik önerileri gündemiyle yapılan verimli toplantı ve nazik ev sahipliği için Temsilcilik Yönetim Kurulumuza ve çalışma arkadaşımıza teşekkür ediyoruz.

Mimarlığın Tasarım ve Uygulama Aşamaları ve Mekanik Projelerle İlişkisi Semineri

Meslektaşımız Engin KÜÇÜK, öğrencilerimize ‘Mimari Projelerde Tasarım ve Uygulama Aşamaları’ ve Makina Mühendisi Sacit ŞENSES ‘Tasarım Süreçlerinde Mimari Projelerin Mekanik Projelerle İlişkisi’ konulu seminerler gerçekleştirdiler. Ayrıca staj komisyonu üyemiz Derya KANGAL ve Yönetim Kurulu Üyemiz H.Aşkın ŞENCAN halihazırda çizdikleri projeler üzerinden öğrencilerimizin çalışmalarını incelediler ve sorularını cevapladılar. Stajyerlerimize sundukları katkılardan dolayı konuklarımıza teşekkür ederiz.