“Kadın Gözüyle Kadim Şehir Bursa” Proje Yarışması Jüri

  Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Şirin RODOPLU ŞİMŞEK, Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen ve kadınların, kadın sivil toplum kuruluşlarının, derneklerin, kooperatiflerin, vakıfların, hemşeri derneklerinin kadın kollarının, ilçe kadın meclislerinin bir araya gelerek yerel karar alma mekanizmalarına katılımlarının arttırılmasının, Bursa’ya değer katacak projeler üretilmesinin ve bu projelerin hayata geçirilmesinin hedeflendiği “KADIN GÖZÜYLE KADİM ŞEHİR…

Bursa Kız Lisesi Mezunlar Derneği’nin Şubemize Ziyareti

Bursa Kız Lisesi Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serap YİRTİMCİ ERZEN ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Şubemize nezaket ziyareti gerçekleştirdiler. Bursa Kız Lisesi mezunu ve mimarlık okuyan öğrenciler için mentörlük bağlamında destek taleplerini ileten derneğimizi bu anlamlı çalışma için kutluyor, Mimarlar Odası Bursa Şubesi olarak tüm öğrencilerimizi ihtiyaç duydukları alanlarda desteklemeye devam edeceğimizi belirtiyoruz.

Nilüfer Batı Gelişme Bölgesi İmar Uygulama Planı (Eko-Kent) Gündemi

Nilüfer Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü, Planlama Bürosu’ndan Şehir Plancıları Aslı DURAN ve Gizem ELMAS’ı, Nilüfer Batı Gelişme Bölgesi İmar Uygulama Planı (Eko-Kent) gündemiyle ağırladık. Şubemiz Plan İnceleme Komisyonu organizasyonu ve Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımı ile gerçekleşen toplantıda, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde askı süresi devam eden plan ve açıklama raporu değerlendirilerek…

19/28 No’lu Yönetim Kurulu Toplantısı

Şubemiz 06.09.2022 Tarih ve 19/28 No’lu Yönetim Kurulu Toplantısı; *Genel Merkez ve Kurumlardan gelen bilgilendirmeler, *Özellik Arz Eden Binaların Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Yönetmelik Taslağı hakkında Şube görüşü oluşturulması, *Genel Kurul Davetleri, *Archifest ’22 hazırlıkları, *TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu 32. Futbol Turnuvası hazırlıkları, *Plan İnceleme Komisyonu çalışmaları Gündemiyle yapılmıştır.

2023 Yılı Ajanda Fotoğraf Yarışması

Son yıllarda konut fiyatlarında ve kiralarda yaşanan büyük artışlar, konuta erişimi iyice zorlaştırmaktadır. Mülkiyete bağlı konuta erişimin teşvik edilerek bunun dışındaki kiralık konut, kooperatifleşme vs. biçimlerinin sistemin dışına atılması bu sorunu gittikçe derinleştirmektedir. Kentsel dönüşüm uygulamalarıyla gittikçe artan zorla tahliyeler ve yıkımlar, mega projelerin bir parçası olarak yapılan konutlar, istisnasız tüm doğal alanların yapılaşmaya açılması…

Peyzaj Mimarlığı, Çalışma Alanları ve Mimarlıkla İlişkisi

Peyzaj Mimarları Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Fulya AKFİDAN SEVİM, İkinci Başkanı Merve ERSOY MİRİCİ, Şube Yazmanı Osman ZEYBEK, Yönetim Kurulu Üyeleri Kasım HANIK ve Vural YALÇIN stajyerlerimize ‘Peyzaj Mimarlığı, Çalışma Alanları ve Mimarlıkla İlişkisi’ üzerine bilgilendirme sunumu yaptılar. Öğrencilerimize sundukları katkılardan dolayı konuklarımıza teşekkür ederiz.