Söğüt Tarih Ve Doğayla Buluşma-Karşılaşma Alanı Mimari Proje Yarışması Zeyilname

 ZEYİLNAME SÖĞÜT TARİH VE DOĞAYLA BULUŞMA-KARŞILAŞMA ALANI MİMARİ PROJE YARIŞMASI   “Söğüt Tarih Ve Doğayla Buluşma-Karşılaşma Alanı Mimari Proje Yarışması” jüri ve yarışma idaresi tarafından TMMOB Mimarlar Odası Yarışmalar Yönetmeliği çerçevesinde ulusal, serbest, mimari proje yarışması olarak açılmıştır.   Yapılan incelemeler neticesinde jüri ve yarışma idaresi tarafından yarışma şartnamesinde düzenleme yapılmasına karar verilmiştir.   Düzeltme…

19/33 No’lu Yönetim Kurulu Toplantısı

Şubemiz 25.10.22 Tarih ve 19/33 No’lu Yönetim Kurulu Toplantısı; *Genel Merkez ve Kurumlardan gelen bilgilendirmeler, *Şube Mali konuları, *Yapı Denetim Uygulamaları hakkında yaşanan sorunlar, *Akademik Odalar Birliği ortak etkinliği olarak düzenlenecek Cumhuriyet Bayramı Konseri, *Merkez Yönetim Kurulu’ nun Eskişehir ‘ de yapılacak 48. Dönem 12 No’ lu Toplantısı, *Plan İnceleme Komisyonu çalışmaları, *Şube Soruşturma ve…