2040 Yılı Bursa Çevre Düzeni Planı Genel Bilgilendirme Sunumu

Şube Plan İnceleme Komisyonumuzun Yürütücüsü Selim AKYILDIZ ile beraber Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından online olarak düzenlenen 2040 Yılı Bursa Çevre Düzeni Planı Genel Bilgilendirme Sunumu’ na katıldık. Beş gün boyunca devam edecek çalıştay sonunda Komisyonumuzun da değerlendirmeleriyle Şubemiz görüşü oluşturulacak ve belediyenin ilgili birimine aktarılacaktır.        

Bursalı Siyasetçi Faruk Çelik İle Toplantı

Yunuseli Havaalanı’nın korunması ve rekreasyon alanı olarak düzenlenmesi yönündeki görüşlerimizi iletmek üzere Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Meteoroloji Mühendisleri Odası Bursa Temsilcileri olarak İTÜ Mezunlar Derneği organizasyonu ile; Daha önceki dönemlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Tarım ve Ormancılık Bakanlığı yapmış Bursalı Siyasetçi Faruk ÇELİK ile…

BTÜ Mimarlık Bölüm Başkanı Ziyareti

BTÜ Mimarlık Bölümü 2021 bahar dönemi itibariyle ders programına eklenen “Mesleki Etik,Yasal ve Sosyal Sorumluluk” dersi için Mimarlık Bölüm Başkanı Dr.Öğr.Üyesi Didem GÜNEŞ YILMAZ ile içerik planlaması yapmak üzere biraraya geldik. Toplantıya Şubemiz adına dersin yürütücülüğünü üstlenecek olan üyelerimiz Derya KANGAL, Melih TURA ve Öznur TOPÇU KAYMAK da katılmış, görüş ve önerilerini sunmuşlardır. Özellikle ‘Mimarlık…

Nilüfer Belediyesi Yarışma Toplantısı

Yönetim Kurulu Başkanımız Şirin RODOPLU ŞİMŞEK, Yönetim Kurulu Sekreter Üyemiz Rahmi DEDE ile Yönetim Kurulu Üyemiz ve Yarışmalar Komitesi Yürütücümüz Elçin Fatma ERGİN, Nilüfer Belediyesi Plan Proje Müdürü Sinan SARIBAL, Proje Birimi sorumlusu mimar Mustafa YILMAZ ve Planlama Birimi sorumlusu şehir plancısı Aslı DURAL ile Şubemizde bir araya geldi. Toplantıda, komite çalışmaları kapsamında önerilen ve…

18. Dönem 3. Danışma Kurulu Toplantısı

Yönetim Kurulumuz’ un düzenlediği 18/3 No’lu Danışma Kurulu Toplantısı, pandemi koşullarına uygun olarak üyelerimizin fiili ve online katılımına açık olarak 10.02.2021 tarihinde gerçekleşmiştir. Şube çalışmaları hakkında bilgilendirmenin yapıldığı toplantıda üye sorunları hakkında görüş alış-verişi yapılmış ve ayrı bir başlıkta ‘haksız rekabet’ konusu tartışılmıştır.      

Bursa’daki Riskli Yapılar ve Tespitleri İçin Yapılacak Çalışmalar

Yönetim Kurulu Başkanımız Şirin RODOPLU ŞİMŞEK ve Yönetim Kurulu Sekreter Üyemiz Rahmi DEDE, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Bursa’daki Riskli Yapılar ve Tespitleri İçin Yapılacak Çalışmalar” gündemli toplantıya katılmıştır. Tüm İlçe Belediyeleri temsilcilerinin de hazır bulunduğu toplantıda, İnşaat Mühendisleri Odasıyla birlikte ortak organizasyonla çalışmaya konulabilecek katkı için öneriler sunulmuş ve bu anlamda Belediyelerden olumlu dönüşler…