Sulak Alanlar Yapılaşmaya Açılamaz Basın Açıklaması

‘SULAK ALANLAR’ YAPILAŞMAYA AÇILAMAZ! 22 Mart 2021 Sulak alanlar, sahip oldukları biyolojik çeşitlilik nedeniyle ülkemizin doğal zenginlik müzeleri olarak kabul edilen, doğal ve ekonomik işlevleriyle ekosistem açısından en değerli varlıklarıdır. Sulak alanlar, tabii filtre görevi görerek temizlenen su ile yeraltı su kaynaklarının yenilenmesini ve tekrar kullanıma hazır hale gelmesini sağlamakta, taban suyunu dengeleyerek ve sel…

İstanbul Sözleşmesi Feshedilemez Basın Açıklaması

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEMEZ 20 Mart 2021 Türkiye Cumhuriyeti adına 11 Mayıs 2011 tarihinde imzalanan ve 10 Şubat 2012 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanan “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi” Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince feshedilmiştir. İstanbul Sözleşmesi Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan, uluslararası hukukta şiddetin, kadın erkek eşitsizliğinin…

Geleceğinin İnşaası 21 Zirvesi

Şube Başkanımız Şirin RODOPLU ŞİMŞEK, Uludağ Üniversitesi Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği öğrencilerinin birlikte yer aldığı ‘Yapı Topluluğu’ tarafından organize edilen “Geleceğinin İnşaası 21” zirvesinde açılış konuşması yapmıştır. Gençlerimizi, kariyerlerini ve bir yerde geleceklerini inşaa ettikleri öğrenim süreçlerini destekleyen arayışlara girmelerinden ve buna paralel gerçekleştirdikleri etkinliklerden biri olan bu başarılı organizasyondan dolayı kutlarız.