Soma Faciasını Unutmadık!

12.05.2023 Soma Faciasını Unutmadık! “Ülkemizin en büyük felaketlerinden birisi olarak tarihe geçen Soma Maden Faciası’nın 9. yılında, kaybettiğimiz 301 madencimizi saygıyla anıyoruz. 9 yıl önce yaşanan felaket, sömürü hırsının ve neoliberal politikaların maden işletmelerini getirdiği durumu gözler önüne sermiştir. Yıllar boyunca uygulanan özelleştirmelerle kamu madenciliğinin yok edilmesinin, işçilerin sendikasızlaştırılmasının ve köleci çalışma sisteminin dayatılmasının madenleri…

Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar Ve Şehir Plancılarının Emeğini Yok Sayamazsınız!

Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar Ve Şehir Plancılarının Emeğini Yok Sayamazsınız! Taleplerimizden Vazgeçmeyeceğiz! 5 Mayıs 2023 Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıları; karayolu, demiryolu, havaalanı, köprü, tünel, baraj, hastane, okul, tarım ve ormancılık, tersane ve atölyeler, tren projeleri, tıbbi cihazlar, bilişim sistemleri, savunma sanayii, maden işletmeleri ve enerji santralleri gibi tesislerin; Ar-Ge, teknik şartname ve…

Gezi Direnişi’ne Ve Gezi Davası Hükümlüsü Arkadaşlarımıza Sahip Çıkmaya Devam Ediyoruz!

HUKUKSUZLUĞUN YILDÖNÜMÜNDE GEZİ DİRENİŞİ’NE VE GEZİ DAVASI HÜKÜMLÜSÜ ARKADAŞLARIMIZA SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDİYORUZ! 25.04.2023 Bugün 25 Nisan 2023… Ülkemizin en görkemli halk hareketlerinden biri olan Gezi Direnişi hakkında iktidar güdümündeki mahkeme tarafından verilen o utanç vesikası kararının üzerinden tam bir yıl geçti. Aralarında TMMOB Yönetim Kurulu Üyemiz Mücella Yapıcı, Şehir Plancıları Odamızın İstanbul Şubesi’nin eski…

Yargı Bir Kez Daha Haklılığımızı Ortaya Koydu!

 YARGI BİR KEZ DAHA HAKLILIĞIMIZI ORTAYA KOYDU!   17.04.2023   Demirtaş eski Tekel Tütün Depoları olarak bilinen, Bursa ili, Osmangazi İlçesi, Demirtaş Mahallesi, 7726 ada, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163 ve 164 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 03.08.2022 tarih ve 5921 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile onaylanarak 04.08.2022 tarih…

Cargill Dava Süreci ile İlgili Basın Açıklaması

01 MART 2023 1997 yılında başlayan ve 26 yıldır devam Cargill davaları süreci yeni bir aşamaya geldi. 1/25.000 ölçekli İznik Gölü Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının iptali üzerine, dava konusu edilen Cargill’e ait 3 adet ruhsat, hukuki dayanağı kalmadığı gerekçesiyle iptal edilmiştir. Bu durumda mevcut tesislerin de hiçbir hukuki dayanağı kalmamıştır.…

Kahramanmaraş Depremi ve Kaçak Yapıya Karşı Göreve Çağrı

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ VE KAÇAK YAPIYA KARŞI GÖREVE ÇAĞRI 08.02.2023 6 Şubat 2023 tarihinde AFAD verilerine göre Kahramanmaraş İli Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 ve Elbistan İlçesi merkezli 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremler Kahramanmaraş başta olmak üzere Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerini de kapsayan geniş bir alanda yıkıma neden olmuş Güneydoğu ve…

Sulak Alanlarda Altyapı Projelerine Yargı Yürütmeyi Durdurma Kararı Verildi

MİMARLAR ODASI: SULAK ALANLARDA ALTYAPI PROJELERİNE YARGI YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERİLDİ 14.12.2022 TMMOB Mimarlar Odası 14 Aralık 2022 tarihinde “Sulak Alanlarda Altyapı Projelerine Yargı Yürütmeyi Durdurma Kararı Verdi” başlıklı bir basın açıklaması yaptı. 19 Mart 2021 tarihinde; “Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır. Bu değişiklikle; Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğinde daha önce sürdürülebilir…

Yeni Afetlere Neden Olacak ‘İmar Affı’ Girişiminden Vazgeçilmelidir

BASIN AÇIKLAMASI: YENİ AFETLERE NEDEN OLACAK ‘İMAR AFFI’ GİRİŞİMİNDEN VAZGEÇİLMELİDİR 25 Ekim 2022 1999 Marmara ve 2011 Van Depremlerinde yıllar boyunca çıkarılan kanunlarla affedilen kaçak yapıların çoğunun yıkılması ve binlerce yurttaşın hayatını kaybetmesine rağmen; Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilleri Genel Seçimi sürecine girilen günlerde “İmar Barışı” adı altında yeni bir imar affı yürürlüğe sokulmuştur. 7143…

Uludağ’da Alan Başkanlığı İstemiyoruz !

BASIN AÇIKLAMASI ULUDAĞ’DA ALAN BAŞKANLIĞI İSTEMİYORUZ ! 07.12.2022 Öncelikle Alan Başkanlığı kurulması istenen ULUDAĞ hakkında kısa bir bilgi vermek istiyoruz. Uludağ 2543 m. yüksekliği ile Marmara Bölgesinin en yüksek dağı olup, 1320 çeşit bitki, böcek ile çok sayıda ve türde yaban hayvanına ev sahipliği yapmaktadır. Ülkemizin ilk kış-doğa sporları merkezidir. 1961 yılında Milli Park olarak…

Düzce Depremi Yeni Afetlere Karşı Uyarı Niteliği Taşımaktadır

BASIN AÇIKLAMASI DÜZCE DEPREMİ YENİ AFETLERE KARŞI UYARI NİTELİĞİ TAŞIMAKTADIR 23 Kasım 2022 23 Kasım 2022 tarihinde Düzce İli Gölyaka İlçesinde Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre 6,0 büyüklüğünde meydana gelen deprem Marmara, Batı Karadeniz, Ege ve İç Anadolu bölgelerinin büyük bir bölümünde hissedilmiştir. İlk yapılan tespitlere göre depremde 2 yurttaşımızın ise yaşamını…