Yargı Bir Kez Daha Haklılığımızı Ortaya Koydu!

 YARGI BİR KEZ DAHA HAKLILIĞIMIZI ORTAYA KOYDU!   17.04.2023   Demirtaş eski Tekel Tütün Depoları olarak bilinen, Bursa ili, Osmangazi İlçesi, Demirtaş Mahallesi, 7726 ada, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163 ve 164 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 03.08.2022 tarih ve 5921 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile onaylanarak 04.08.2022 tarih…

Cargill Dava Süreci ile İlgili Basın Açıklaması

01 MART 2023 1997 yılında başlayan ve 26 yıldır devam Cargill davaları süreci yeni bir aşamaya geldi. 1/25.000 ölçekli İznik Gölü Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının iptali üzerine, dava konusu edilen Cargill’e ait 3 adet ruhsat, hukuki dayanağı kalmadığı gerekçesiyle iptal edilmiştir. Bu durumda mevcut tesislerin de hiçbir hukuki dayanağı kalmamıştır.…

Kahramanmaraş Depremi ve Kaçak Yapıya Karşı Göreve Çağrı

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ VE KAÇAK YAPIYA KARŞI GÖREVE ÇAĞRI 08.02.2023 6 Şubat 2023 tarihinde AFAD verilerine göre Kahramanmaraş İli Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 ve Elbistan İlçesi merkezli 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremler Kahramanmaraş başta olmak üzere Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerini de kapsayan geniş bir alanda yıkıma neden olmuş Güneydoğu ve…

Sulak Alanlarda Altyapı Projelerine Yargı Yürütmeyi Durdurma Kararı Verildi

MİMARLAR ODASI: SULAK ALANLARDA ALTYAPI PROJELERİNE YARGI YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERİLDİ 14.12.2022 TMMOB Mimarlar Odası 14 Aralık 2022 tarihinde “Sulak Alanlarda Altyapı Projelerine Yargı Yürütmeyi Durdurma Kararı Verdi” başlıklı bir basın açıklaması yaptı. 19 Mart 2021 tarihinde; “Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır. Bu değişiklikle; Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğinde daha önce sürdürülebilir…

Yeni Afetlere Neden Olacak ‘İmar Affı’ Girişiminden Vazgeçilmelidir

BASIN AÇIKLAMASI: YENİ AFETLERE NEDEN OLACAK ‘İMAR AFFI’ GİRİŞİMİNDEN VAZGEÇİLMELİDİR 25 Ekim 2022 1999 Marmara ve 2011 Van Depremlerinde yıllar boyunca çıkarılan kanunlarla affedilen kaçak yapıların çoğunun yıkılması ve binlerce yurttaşın hayatını kaybetmesine rağmen; Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilleri Genel Seçimi sürecine girilen günlerde “İmar Barışı” adı altında yeni bir imar affı yürürlüğe sokulmuştur. 7143…

Uludağ’da Alan Başkanlığı İstemiyoruz !

BASIN AÇIKLAMASI ULUDAĞ’DA ALAN BAŞKANLIĞI İSTEMİYORUZ ! 07.12.2022 Öncelikle Alan Başkanlığı kurulması istenen ULUDAĞ hakkında kısa bir bilgi vermek istiyoruz. Uludağ 2543 m. yüksekliği ile Marmara Bölgesinin en yüksek dağı olup, 1320 çeşit bitki, böcek ile çok sayıda ve türde yaban hayvanına ev sahipliği yapmaktadır. Ülkemizin ilk kış-doğa sporları merkezidir. 1961 yılında Milli Park olarak…

Düzce Depremi Yeni Afetlere Karşı Uyarı Niteliği Taşımaktadır

BASIN AÇIKLAMASI DÜZCE DEPREMİ YENİ AFETLERE KARŞI UYARI NİTELİĞİ TAŞIMAKTADIR 23 Kasım 2022 23 Kasım 2022 tarihinde Düzce İli Gölyaka İlçesinde Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre 6,0 büyüklüğünde meydana gelen deprem Marmara, Batı Karadeniz, Ege ve İç Anadolu bölgelerinin büyük bir bölümünde hissedilmiştir. İlk yapılan tespitlere göre depremde 2 yurttaşımızın ise yaşamını…

MKS’nin Derin Deniz Deşarjı Projesine İlişkin Basın Açıklaması

BASIN AÇIKLAMASI  28 Nisan 2022   GEMLİK’TE KURULU MARMARA KİMYA SANAYİİ’NE DERİN DENİZ DEŞARJ İZNİ VERMEK MARMARA DENİZİNE VURULMAK İSTENEN SON HANÇERDİR!   Marmara Denizi can çekişiyor, felaket “musilaj”la su üstüne çıktı, kıyıları kapladı ve aylarca içimiz acıyarak izledik. Bu acı tabloya rağmen önlem alması gerekenler, aksine girişimlerle Marmara Denizi’ne bir hançer daha saplamak için…

Cargill Tesislerini Kapsayan İmar Planı İptal Edildi

BASIN AÇIKLAMASI  CARGİLL TESİSLERİNİ KAPSAYAN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI VE DAYANAĞI OLAN 1/25.000 ÖLÇEKLİ İZNİK GÖLÜ NAZIM İMAR PLANI İPTAL EDİLDİ 11 Nisan 2022 Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 25/02/2020 tarih ve 494 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli İznik Gölü Nazım İmar Planı, 2. İdare Mahkemesi’nin 08/03/2022 tarih ve 2020/582 E., 2022/582 K. sayılı…

Zeytinliklerimizi Korumak Zamanıdır Basın Açıklaması

BASIN AÇIKLAMASI 7 Mart 2022 TAM DA ŞİMDİ, ZEYTİNLİKLERİMİZİ KORUMAK ZAMANIDIR Zeytinliklerimizin madencilik, enerji, petrol ve doğalgaz arama, jeotermal tesisler, sanayi, turizm ve imar amaçlı talanına yönelik girişimler, geçmişten günümüze gündemden düşmüyor. Anayasa ve yasalardaki koruyucu hükümlere rağmen, 2002 yılından beri sürekli gündeme gelen mevzuat değişiklikleri, doğayı ve tarımı korumaya duyarlı kesimlerin toplumsal ve hukuk…