Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Düzenlemelerinde Yargı Kararlarına Uyulmalıdır

TMMOB Mimarlar Odası Genel Merkezi   MİMARLAR ODASI BASIN AÇIKLAMASI: PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ DÜZENLEMELERİNDE YARGI KARARLARINA UYULMALIDIR 17 Temmuz 2019   İmar Yönetmeliklerinin amacı; sağlıklı, planlı, güvenli kentleşme ve nitelikli mimari eserler ile yüksek standartlı yapılaşma ve yaşam kalitesi yüksek kentsel yaşam alanları oluşturmaktır. Bu anlamda, başta meslek kuruluşları olmak üzere, kentleşme, planlama ve…

Genç Kadın Mimarların Uğradığı Kişilik Haklarına Yönelik Saldırılar Hakkında Basın Açıklaması

BASIN AÇIKLAMASI Bugün sizlerle, son dönemde genç meslektaşlarımıza yönelik yaşanan, kişilik haklarına saldırı boyutuna kadar varan, hoş olmayan bazı durumlar hakkında bilgi paylaşacağız.   Odamızın web sayfasında meslektaşlarımıza kolaylık sağlamak amacıyla oluşturduğumuz iş ilanları bölümüne başvurular yapılmaktadır. Bu ilanlar sayesinde çok sayıda, özellikle genç meslektaşımız iş bulmuş ve halen çalışmaktadır. Yakın tarihte bu ilanlardan birini…

Kentimizin Sorunları Ve Yaklaşan Yerel Seçimler

  15.03.2019 Sayı:2019-0146   Basın Açıklaması: KENTİMİZİN SORUNLARI VE YAKLAŞAN YEREL SEÇİMLER Yaklaşmakta olan 31 Mart yerel seçimleri ile ilgili, Kentimizi yönetmeye aday olan, Büyükşehir ve 17 ilçenin Belediye Başkan Adaylarına, Mimarlar Odası Bursa Şubesi olarak seslenmek ve bu kentte yaşayan insanlar olarak, Kentimize ait sorunları başlıklar halinde dile getirmek istedik. Bize göre, yaşadığımız Kente…

Kölelik Düzenin Günümüz Karşılığı: TAŞERON SÖZLEŞMELİ PERSONEL

Mimarlar Odası Bursa Şubesi olarak meslektaşlarımızın çalışma koşullarının değerlendirilmesi ve sorunlarının tespit edilerek koşulların iyileştirilmesi amacıyla çalışmalar yürütmekteyiz. Bu çalışmalar kapsamında özellikle yerel yönetimlerde görevli mimar personelin kadro durumlarına yönelik olarak ilgili Belediyelere yaptığımız bilgi edinme başvurularına verilen cevapları ve bu cevapların ışığında orta çıkan istatistikti verileri siz değerli Basın Mensupları ve saygıdeğer Bursa Kamuoyu…

2 EKİM 2017 Dünya Mimarlık Günü

Sayın Basın Mensupları, Değerli Meslektaşlarımız, Her yıl Ekim ayının ilk pazartesi günü, tüm Dünya’da “Dünya Mimarlık Günü” olarak kutlanmaktadır. 1 milyondan fazla mimarı temsil eden Uluslararası Mimarlar Birliği, (UIA) 2 Ekim 2017 Dünya Mimarlık Gününün temasını “İklim Değişikliği İçin Harekete Geç!” olarak belirledi. Uluslararası Mimarlar Birliği üyeleri Dünya çapında; sorumlu, yenilikçi ve toplumları zenginleştiren mimarlık…

Atatürk Stadyumu ve Çevresi İle İlgili Basın Açıklaması

27.01.2017 Sayı:2017-0051 Bursa Kamuoyuna, 2009 yılından başlayarak Bursa’nın merkezindeki en büyük yeşil alan olan Kültürpark’a bitişik Atatürk Stadyumu ve Çevresi, belediye yönetimlerince halka sorulmadan, günün moda deyimi ile “çılgın proje”lere kurban edilmek istenmiştir. Sivil toplum kuruluşları, akademik odalar, taraftar dernekleri ile eski sporcuların, uyarı ve önerileri dikkate alınmaksızın yol alınmaya çalışılmıştır. Atatürk Spor Salonu, Yüzme…

Mimar Sinan Haftası Basın Bülteni

Doğumunun 527., Ölümünün ise 428. Yılında, Dünya mimarlık tarihinin büyük dehası, Büyük Usta Mimar Sinan’ı saygı ve şükranla anıyoruz. Türkiye’de ve Dünya’da birçok yerde; onlarca mimari eseri insanlığa ve mimarlık dünyasına kazandıran, yapı sanatının gelmiş geçmiş en büyük ustalarından Mimar Sinan’ın; namı diğer Koca Sinan’ın doğduğu ve yaşamını sürdüğü topraklarda yaşıyor olmanın onurunu ve gururunu…

Mimarlar Odası Bursa Şubesi olarak

Amaç : Mimarlar Odası Bursa Şubesi olarak, TOKİ yapılarının Bursa kent yaşamına getirdiği olumsuzlukların fotoğraf sanatçılarının gözüyle belgelenmesini ve fotoğraf sanatına katkı koymayı hedefliyoruz. Türkiye’de yaşanan hızlı nüfus artışı ve hızlı kentleşme sebebiyle oluşan konut-kentleşme sorunlarının çözülmesi ve üretimin artırılarak işsizliğin azaltılması amacıyla Başbakanlığa bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ konut sorununa anlık çözümler üreterek…