Büyük Marmara Depremi’nin Üzerinden Geçen 24 Yılda Yeterli Tedbirler Alınmadı; Yıkımlar Ve Kayıplar Devam Ediyor!

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu’nun 17 Ağustos Marmara Depremi Dolayısıyla Yaptığı Basın Açıklaması: BÜYÜK MARMARA DEPREMİ’NİN ÜZERİNDEN GEÇEN 24 YILDA YETERLİ TEDBİRLER ALINMADI; YIKIMLAR VE KAYIPLAR DEVAM EDİYOR! 17 Ağustos 2023 17 Ağustos 1999 tarihinde Kocaeli–Gölcük merkezli; büyüklüğü, etkilediği alanın genişliği, sebep olduğu kayıplarla ülkemizin son yüzyılda yaşadığı en büyük felaketi sandığımız Marmara Depremi’ nin…

Daha Ne Kadar Yangın Olması Gerekiyor?

 Bileşeni olduğumuz TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu tarafından 1 Ağustos 2023 tarihinde İnegöl Organize Sanayi Bölgesi’nde yaşanan fabrika yangını dolayısıyla düzenlenen basın açıklamasıdır.   DAHA NE KADAR YANGIN OLMASI GEREKİYOR? 04.08.2022 01 Ağustos 2023 tarihinde saat 15.30 sıralarında Bursa İnegöl Organize Sanayi Bölgesi’ nde yer alan Orçal İsimli İplik Fabrikası’ nda kaynak çalışması sırasında oluşan…

Orman Katliamlarına Son Verilsin!

ORMAN KATLİAMLARINA SON VERİLSİN ! Ülkemizde doğa ve kültür değerlerini sermaye birikim aracı olarak gören ve ranta dönüştürmeyi hedefleyen ekonomi politikaları acımasız ve kuralsız bir şekilde yürütülmekte; yaşam alanları yok edilmektedir. Kaz Dağları ve Cerattepe’de maden işletmelerinin sebep olduğu çevre katliamından, hidroelektrik santral (HES) projeleriyle kurutulan akarsulara; yapılaşmaya açılarak betonlaştırılan yaylalardan, orman alanlarında ağaç kesimlerine…

Mühendis, Mimar Ve Şehir Plancılarının Haklarını Savunmaya, İnsanca Yaşanacak Bir Gelir Düzeyi İçin Mücadele Etmeye Devam Edeceğiz!

MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARININ HAKLARINI SAVUNMAYA, İNSANCA YAŞANACAK BİR GELİR DÜZEYİ İÇİN MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ! 24.07.2023 Ücretli çalışan meslektaşlarımızın haklarını korumak için her yıl belirlediğimiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı Asgari Ücreti hakkında verilen yargı kararına ilişkin TMMOB ve Bağlı Odalarımızın Yönetim Kurulu Başkanları tarafından 24 Temmuz 2023 tarihinde ortak bir basın açıklaması…

Özel Sektörde Ücretli ve Serbest Çalışan Mimar, Mühendis ve Şehir Plancılarının Sorunları Büyüyor

ÖZEL SEKTÖRDE ÜCRETLİ VE SERBEST ÇALIŞAN MİMAR, MÜHENDİS VE ŞEHİR PLANCILARININ SORUNLARI BÜYÜYOR. TÜM MESLEKTAŞLARIMIZIN İNSANCA YAŞAM HAKKINI SAVUNUYORUZ! 18 Temmuz 2023 Ülkemizde yaşanan son dönemde giderek büyüyen ekonomik kriz tüm emekçileri olduğu gibi mühendis, mimar ve şehir plancılarını da çok derinden etkilemektedir ve görünen o ki etkilemeye de devam edecektir. Krize Karşı Emeğimize, Mesleğimize…

Uludağ Milli Parkı’nda Kamu Yararına Ve Hukuka Aykırı İmar Planları İptal Edildi

MİMARLAR ODASI BASIN AÇIKLAMASI: ULUDAĞ MİLLİ PARKI’NDA KAMU YARARINA VE HUKUKA AYKIRI İMAR PLANLARI İPTAL EDİLDİ 07 Temmuz 2023 Uludağ bölgede bulunan orman alanları, alpin dağ çayırları, su kaynakları, endemik türler ve canlı yaşamının korunması amacıyla 1961 yılında Milli Park ilan edilmiştir. Uludağ, taşıdığı önem itibariyle uzun vadeli kalkınma planı yapılan ilk milli parkımızdır. Ülkemizde…

Sağlıklı ve Güvenli Bir Çevrede Yaşam Hakkı İçin Mücadeleye Devam

DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ÇEVREDE YAŞAM HAKKI İÇİN MÜCADELEYE DEVAM 05 Haziran 2023 Son yirmi yılda; sermaye öncelikli kentleşme politikaları, mevzuat değişiklikleri, yatırım kararları, çevre düzeni ve bütünleşik kıyı planları, doğal sit alanlarının derecelerinde getirilen düzenlemeler, çevresel etki değerlendirmesinde getirilen muafiyetler yoluyla koruma mevzuatında var olan hukuki güvenceler ortadan kaldırılmıştır.…

Soma Faciasını Unutmadık!

12.05.2023 Soma Faciasını Unutmadık! “Ülkemizin en büyük felaketlerinden birisi olarak tarihe geçen Soma Maden Faciası’nın 9. yılında, kaybettiğimiz 301 madencimizi saygıyla anıyoruz. 9 yıl önce yaşanan felaket, sömürü hırsının ve neoliberal politikaların maden işletmelerini getirdiği durumu gözler önüne sermiştir. Yıllar boyunca uygulanan özelleştirmelerle kamu madenciliğinin yok edilmesinin, işçilerin sendikasızlaştırılmasının ve köleci çalışma sisteminin dayatılmasının madenleri…

Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar Ve Şehir Plancılarının Emeğini Yok Sayamazsınız!

Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar Ve Şehir Plancılarının Emeğini Yok Sayamazsınız! Taleplerimizden Vazgeçmeyeceğiz! 5 Mayıs 2023 Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıları; karayolu, demiryolu, havaalanı, köprü, tünel, baraj, hastane, okul, tarım ve ormancılık, tersane ve atölyeler, tren projeleri, tıbbi cihazlar, bilişim sistemleri, savunma sanayii, maden işletmeleri ve enerji santralleri gibi tesislerin; Ar-Ge, teknik şartname ve…

Gezi Direnişi’ne Ve Gezi Davası Hükümlüsü Arkadaşlarımıza Sahip Çıkmaya Devam Ediyoruz!

HUKUKSUZLUĞUN YILDÖNÜMÜNDE GEZİ DİRENİŞİ’NE VE GEZİ DAVASI HÜKÜMLÜSÜ ARKADAŞLARIMIZA SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDİYORUZ! 25.04.2023 Bugün 25 Nisan 2023… Ülkemizin en görkemli halk hareketlerinden biri olan Gezi Direnişi hakkında iktidar güdümündeki mahkeme tarafından verilen o utanç vesikası kararının üzerinden tam bir yıl geçti. Aralarında TMMOB Yönetim Kurulu Üyemiz Mücella Yapıcı, Şehir Plancıları Odamızın İstanbul Şubesi’nin eski…