Cargill Dava Süreci ile İlgili Basın Açıklaması

01 MART 2023 1997 yılında başlayan ve 26 yıldır devam Cargill davaları süreci yeni bir aşamaya geldi. 1/25.000 ölçekli İznik Gölü Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının iptali üzerine, dava konusu edilen Cargill’e ait 3 adet ruhsat, hukuki dayanağı kalmadığı gerekçesiyle iptal edilmiştir. Bu durumda mevcut tesislerin de hiçbir hukuki dayanağı kalmamıştır.…

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Koordinasyonuyla Teknik İşbirliği Protokolü

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonuyla; Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası ve Jeoloji Mühendisleri Odası Bursa Şubeleri ile Osmangazi Belediyesi, Yıldırım Belediyesi, Nilüfer Belediyesi, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi arasında Bursa’nın depreme hazırlık çalışmaları kapsamında “Hızlı Tarama Yöntemi” ile Bina Risk Değerlendirmesi yapmak üzere Teknik İşbirliği Protokolü imzalandı. Protokole bağlı olarak belediyeler üzerinden gerçekleşecek vatandaş…