E-Defter Kullanan Üyelerimizin Büro Tescil Başvuruları

Ankara    : 3.01.2018 Sayı         : 04 / 44 TMMOB MİMARLAR ODASI ŞUBELERİNE (Genel Dağıtım) Konu : E-Defter Kullanan Üyelerimizin Büro Tescil Başvuruları hk. İlgi :    29.12.2017 tarih ve 04/10200 sayılı yazımız TMMOB Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği’ kapsamında üyelerimizin yapmış olduğu ‘Serbest Mimarlık Hizmetleri Büro Tescil Belgesi’ başvurularında,…

2018 Yılı Ödentileri ve Belge Harçları

2018 YILI ÖDENTİLERİ ve BELGE HARÇLARI BELİRLENDİ Merkez Yönetim Kurulu’nun 24 Kasım 2017 tarihli ve 45/29 sayılı kararı ile 1 Ocak 2018–31 Aralık 2018 tarihleri arasında geçerli olacak ödenti ve belge harçları belirlendi. İlk kayıt ödentisi 60,- TL Yıllık üyelik ödentisi (12 x 25,-TL) 300,- TL Yabancı uyruklu geçici üye ilk kayıt ödentisi 2.000,- TL…