Zeytinliklerimizi Korumak Zamanıdır Basın Açıklaması

BASIN AÇIKLAMASI 7 Mart 2022 TAM DA ŞİMDİ, ZEYTİNLİKLERİMİZİ KORUMAK ZAMANIDIR Zeytinliklerimizin madencilik, enerji, petrol ve doğalgaz arama, jeotermal tesisler, sanayi, turizm ve imar amaçlı talanına yönelik girişimler, geçmişten günümüze gündemden düşmüyor. Anayasa ve yasalardaki koruyucu hükümlere rağmen, 2002 yılından beri sürekli gündeme gelen mevzuat değişiklikleri, doğayı ve tarımı korumaya duyarlı kesimlerin toplumsal ve hukuk…

Haklarımızdan Vazgeçmiyor, Direnişi Örgütlüyoruz Basın Açıklaması

HAKLARIMIZDAN VAZGEÇMİYOR, DİRENİŞİ ÖRGÜTLÜYORUZ! 07.03.2022 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle DİSK Kadın Komisyonu, KESK Kadın Meclisi, TMMOB Kadın Çalışma Grubu, TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu tarafından ortak basın açıklaması gerçekleştirildi. HAKLARIMIZDAN VAZGEÇMİYOR, DİRENİŞİ ÖRGÜTLÜYORUZ! Dünya kadınlarının isyan ve direniş günü olan bir 8 Mart’a daha giderken, 2021 yılı ülkemizde kadın haklarına ve toplumsal cinsiyet eşitliğine saldırılar…