2023 Yılı Ajanda Fotoğraf Yarışması

Son yıllarda konut fiyatlarında ve kiralarda yaşanan büyük artışlar, konuta erişimi iyice zorlaştırmaktadır. Mülkiyete bağlı konuta erişimin teşvik edilerek bunun dışındaki kiralık konut, kooperatifleşme vs. biçimlerinin sistemin dışına atılması bu sorunu gittikçe derinleştirmektedir. Kentsel dönüşüm uygulamalarıyla gittikçe artan zorla tahliyeler ve yıkımlar, mega projelerin bir parçası olarak yapılan konutlar, istisnasız tüm doğal alanların yapılaşmaya açılması…

Peyzaj Mimarlığı, Çalışma Alanları ve Mimarlıkla İlişkisi

Peyzaj Mimarları Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Fulya AKFİDAN SEVİM, İkinci Başkanı Merve ERSOY MİRİCİ, Şube Yazmanı Osman ZEYBEK, Yönetim Kurulu Üyeleri Kasım HANIK ve Vural YALÇIN stajyerlerimize ‘Peyzaj Mimarlığı, Çalışma Alanları ve Mimarlıkla İlişkisi’ üzerine bilgilendirme sunumu yaptılar. Öğrencilerimize sundukları katkılardan dolayı konuklarımıza teşekkür ederiz.