Ücretli ve Serbest Çalışan Mimarların Hakları ve Sorumlulukları Semineri

“Ücretli ve Serbest Çalışan Mimarların Hakları ve Sorumlulukları” gündemiyle düzenlediğimiz seminerde SGK Bursa İl Müdür Yardımcısı Erden ÇAKAR’ı konuşmacı olarak ağırladık. Genel olarak ücretli ve serbest çalışan mimarların İş Kanunu’na göre hakları ve sorumluluklarıyla beraber çalışma koşullarını denetleyen mekanizmalara kadar pek çok konu başlığının konuşulduğu bilgilendirici etkinliğe katkısından dolayı konuğumuza teşekkür ederiz.