Kayıt Koşulları

Yeni Kayıt İçin Gerekli Evraklar

  • 4 Adet Vesikalık Fotoğraf
  • İkametgah Belgesi
  • Diploma veya Çıkış Belgesi Aslı ile 2 Adet Noter Tasdiki yada mezun oldukları okuldan alınan aslı gibidir onaylı 2 adet orjinal (ıslak imzalı ve mühürlü ) belge
  • Nüfus Cüzdanı Aslı ve 2 Adet fotokopisi
  • Mezuniyet Tarihi İtibariyle Aidat borçları (yıl x 300-TL.)
  • Kayıt ücreti: 2018 yılı için: 60 TL.

Yurt dışı üniversite mezunlarının, YÖK’den denklik belgesinin aslı ve 2 adet noter tasdikli fotokopisi, Denklik Belgesi kaldırıldıktan sonraki mezunlarda, diploma arkasında mutlaka denklik yerine geçen mühür olması gerekmektedir.

Yurt dışı üniversite mezunlarının evrakları Genel Merkeze gönderilmekte, Merkezden onay yazısı geldikten sonra kayıt işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.

Kıbrıs üniversiteleri hariç diğer yurt dışı üniversite mezunlarının ayrıca;

  • Kurumundan onaylanarak alınan ders kredilerinin Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) karşılıkları**
  • Yabancı programların mezunları için, programda alınan derslerin içerikleri (Türkçe çevirili) getirmeleri gerekmektedir.

Yabancı Uyruklu Mimarlar için Kayıt Şartları
Yabancı uyruklu mimarlar Odaya kayıt şartları hakkında TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği)’nden bilgi alabilirler. Tel: (0 312) 417 52 38-418 12 75