Büro Tescil Belgesi

Serbest Mimarlık Hizmetleri Büro Tescil Belgesi Yenilemesi

2019 Yılı Serbest Mimarlık Hizmetleri Büro Tescil Belgesi Yenilemeleri Ocak ayından itibaren başlamıştır.

Serbest Büro Sahibi Üyelerin “İlk Büro Tescil Başvurusu” İçin İstenen Evraklar:

 • Başvuru formu
 • E-Defter Kullanan Üyelerimiz;”Mükellefiyet/Faaliyet” yazısını,”Gelir İdaresi Başkanlığı-İnternet Vergi Dairesi” üzerinden “Dilekçeler” kısmına giriş yaparak elde edebilirler.
 • Vergi levhası fotokopisi
 • 2019 yılı aidatı (300.-TL), büro tescil belgesi başvuru ücreti (600.-TL) ve mühür başvuru ücreti (100.-TL)

Serbest Büro Sahibi Üyelerin “Kayıt Yenilemelerinde” İstenen Evraklar:

 • Başvuru formu
 • E-Defter Kullanan Üyelerimiz;”Mükellefiyet/Faaliyet” yazısını,”Gelir İdaresi Başkanlığı-İnternet Vergi Dairesi” üzerinden “Dilekçeler” kısmına giriş yaparak elde edebilirler
 • Vergi levhası fotokopisi
 • 2018 yılı serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi
 • 2019 yılı aidatı (300.-TL) ve büro tescil belgesi yenileme ücreti (600.-TL)

Sermaye Şirket Ortağı Üyelerin “İlk Büro Tescil Başvurusu” İçin İstenen Evraklar:

 • Başvuru formu
 • Şirket yevmiye defterinin 2019 noter onaylı sayfasından fotokopi
 • Şirket ana sözleşmesinin yayınlandığı ticaret sicil gazetesi fotokopisi (şirketin iştikal konuları içinde “mimarlık hizmetleri” ibaresi geçmelidir.)
 • Ticaret sicil müdürlüğünden hisse oranlarını gösteren 2019 onaylı yazı (şirket ana sözleşmesinin yayınlandığı ticaret sicil gazetesi eski tarihli ise)
 • Vergi levhası fotokopisi
 • Mimarın tasarım ve yapı sektörü ile ilgili tmmob üyeleri ile kurdukları ortaklıklarda (inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi, peyzaj mimarı, iç mimar, şehir plancı, harita mühendisi, jeoloji mühendisi..) Ortağın odaya kayıtlı olduğuna dair belge
 • 2019 yılı aidatı (300.-TL), büro tescil belgesi başvuru ücreti (600.-TL) ve mühür başvuru ücreti (100.-TL)

Sermaye Şirket Ortağı Üyelerin “Kayıt Yenilemelerinde” İstenen Evraklar:

 • Başvuru formu
 • Şirket yevmiye defterinin 2019 noter onaylı sayfasından fotokopi
 • Ticaret sicil müdürlüğü’nden hisse oranlarını gösterir 2019 onaylı yazı
 • Vergi levhası fotokopisi
 • Mimarın tasarım ve yapı sektörü ile ilgili tmmob üyeleri ile kurdukları ortaklıklarda (inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi, peyzaj mimarı, iç mimar, şehir plancı, harita mühendisi, jeoloji mühendisi..) Ortağın odaya kayıtlı olduğuna dair belge
 • 2018 yılı serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi
 • 2019 yılı aidatı (300.-TL) ve büro tescil belgesi yenileme ücreti (600.-TL)