Yönetim Kurulu
17.DÖNEM YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Başkan Ömer Faruk ŞAHİN
2. Başkan H.Aşkın ŞENCAN
Sekreter Üye Funda ÇELEBİ
Sayman Üye Ufuk GÖKSU
Üye Can ŞİMŞEK
Üye Üzeyir GÜVEN
Üye Hasan ERTAŞ
17. DÖNEM YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ
Üye Nazlı YILMAZ
Üye Öznur TOPÇU KAYMAK
Üye Selin AYDOĞDU
Üye Özge KOÇ
Üye Fatih TİRYAKİ
Üye Bihter GÖRÜŞEN ÖZTÜRK
Üye Özden Seçil TÜLÜ
Geçmiş Dönem Temsilcilik ve Şube Yönetim Kurulları