Uluslararas Yap ve Yaam Kongre ve Fuar

7.Uluslararas Yap ve Yaam Kongresi 'Kltr ve Mekan' (1995)


Tarih : 25-30 Nisan 1995

Kongre Temas : Kültür ve Mekan

Yer : Kervansaray

 

BLMSEL KURUL

Atilla YÜCEL, Prof.Dr.

Bedri YALMAN, Dr.

Cengiz ERUZUN, Prof.Dr.

H.Engin KIRAYOLU, Y.Mimar

Erhan BALKAN, Prof.

Haluk PAMR, Prof.Dr.

Mete ÜNÜGÜR, Prof.Dr.

Neslihan DOSTOLU, Yrd.Doç.Dr.

Nilüfer AKINCITÜRK, Yrd.Doç.Dr.

engül ÖYMEN GÜR, Prof.Dr.

 

DANIMA(DÜZENLEME) KURULU

Osman Ayradilli

Selim Lümal

ükrü Özkan

H.Engin Krayolu

Neslihan Türkün Dostolu

aziye Sezginer

Defne Benol Acar

 

MMARLAR ODASI BURSA UBES YÖNETM KURULU

Osman Ayradilli, Bakan, Serbest Mimar

Selim Lümal, II.Bakan, Serbest Mimar

ükrü Özkan, Sekreter, Serbest Mimar

H.Engin Krayolu, Sayman, Serbest Mimar

Neslihan Türkün Dostolu, Üye, UÜ Mimarlk Böl.Ör.Üyesi

aziye Sezginer, Üye, Mimar, Osmangazi Bld.

Defne Benol Acar, Üye, Mimar