Uluslararas Yap ve Yaam Kongre ve Fuar

8.Uluslararas Yap ve Yaam Kongresi 'Mimarlk ve letiim' (1996)


Tarih : 16-21 Nisan 1996

Kongre Temas : Mimarlk ve letiim

Yer : Çelik Palas Bursa

 

BLMSEL KURUL

Atilla YÜCEL, Prof.Dr.

Cengiz BAYÜLGEN, Prof.

Engin KIRAYOLU, Mimar

Engin YENAL, Dr.

Mete TAPAN, Prof.Dr.

Mete ÜNÜGÜR, Prof.Dr.

Neslihan DOSTOLU, Yrd.Doç.Dr.

Nilüfer AKINCITÜRK, Yrd.Doç.Dr.

Oktay EKNC, Y.Mimar

engül ÖYMEN GÜR, Prof.Dr.

 

DANIMA(DÜZENLEME) KURULU

Osman Ayradilli

Selim Lümal

ükrü Özkan

Turgay Erdem

Salih Taç

Hamdi Dostolu

Halil Bayam

 

MMARLAR ODASI BURSA UBES YÖNETM KURULU

Osman Ayradilli, Bakan, Serbest Mimar

Selim Lümal, II. Bakan, Serbest Mimar

ükrü Özkan, Sekreter, Serbest Mimar

Turgay Erdem, Sayman, Serbest Mimar

Salih Taç, Üye, Mimar

Hamdi Dostolu, Üye, Serbest Mimar

Halil Bayam, Üye, Mimar