14. Dnem Ynetim Kurulu - 14/51


TOPLANTI NO : 14/51

TOPLANTI TARH : 21.03.2013

YÖNETM KURULU : Nizamettin KAYA, Serkan SAPAN, Üzeyir GÜVEN, Erdem YURDUSEVER, Erol PÜRCÜ, Elif EHTOLU, Özlem KÖPRÜLÜ BABANCI

KATILANLAR : H. Kübra ER, Adnan ENTÜRK, Necati DEMRTA, Ali ÖZTA, Tanju YÜZEN, Erkan MORKOÇ, smail KINDIR, Burçak RN, Ufuk KINA, Mithat KIRAYOLU, Recep PEKANIK,  H. Akn ENCAN, Hüseyin ENAY, Meliha ÖZ, Can MEK, Melih TÜRA

                              

A. GÜNDEM

1. TOFA Türk Otomobil Fabrikas A. dari Binasna Yaplacak lave Proje Hakknda.

2. 22.03.2013 tarihinde Çevre ve ehircilik l Müdürlüünde Yaplacak, ( Saat 14:00 De)Yap Denetim Uygulamalar Toplantsna Katlm Hakknda

3. Soruturma ve Uzlatrma Kurulu’ nun .......... (Seyran Koltuk) ile ilgili Raporu hk.

4. Desi Dericilik San.Ltd.ti.’ nin .......... ile ilgili ikayeti hk.

5. Muharrem KÜÇÜKDUMLU’ nun “BAOB Yerlekesine ait maket yapm ile ilgili” fiyat teklifi hk.

6. BAOB Yerlekesi’ nn  “Is  zalasyonu konusunda uzman mimar” talebi hk.

7. BAOB Yerlekesi’ nin “Yangn Kaç Projelerinin tamamlanmas konusunda uzman mimar” talebi hk.

8. Türk Ytong Sanayi A..’ nin 03 Nisan 2013 tarihinde naat Müh.Odasnda; Mimarlar, Makine Müh. Ve n. Müh. çin verecekleri "Enerji Tasarrufunda Çevre Dostu Çözümler: Ytong Yanmaz Cephe Sistemi, Is Yaltm ve Hesaplama Program" seminerin üyelere duyurulmas talebi.

9. Rota Ofset’ in “Fotoraf Sergisi Kitab Basm” ile ilgili Fiyat Teklifi hk.

10. Demirbatan düülecek bilgisayar ve tefriatlar hk.

a) 55 Ekran Arçelik Televizyon

b) DAIKIN Marka Klima

c) MKATA Marka Klima

d) Arçelik Marka Klima

e) EPSON LX300 Marka Yazc (2 adet)

f) Aygaz Elektro Katalitik

g) ECA Quartz Elektrikli Soba

h) HP Desk Jet 5652 Marka Yazc

) Olimpia Start Type

i) Panasonic KX-F780 Marka Faks Yazc

j) Samsung 4S21FMarka Yazc

k) Network Marka Lazer Yazc

l) HP Oficce Jet 6000 Marka Yazc

l) Zoom Adsl Modem

11. Yap Yaam 2013 Kongresi Harcamalar hk.

 

B. KARARLAR

1. TOFA Türk Otomobil Fabrikas A. dari Binasna Yaplacak lave Projesi için muvafakatname istenmesine,

2. 22.03.2013 tarihinde Çevre ve ehircilik l Müdürlüünde yaplacak Yap Denetim Uygulamalar Toplantsna Üzeyir GÜVEN’ in katlmasna,

3. Soruturma ve Uzlatrma Kurulu’ nun önerisi dorultusunda S.......... (Seyran Koltuk) ile görüülmesine,

4. Desi Dericilik San.Ltd.ti.’ nin .......... ile ilgili dilekçesine gerekli cevabn verilmesine,

5. Muharrem KÜÇÜKDUMLU’ nun “BAOB Yerlekesine ait maket yapm ile ilgili” vermi olduu  fiyat teklifinin BAOB Yönetimine iletilmesine,

6. BAOB Yerlekesi’ nn  “Is zolasyonu konusunda uzman mimar” talebine karlk Mimar Necati DEMRTA’ n görevlendirilmesine,

7. BAOB Yerlekesi’ nin “Yangn Kaç Projelerinin tamamlanmas konusunda uzman mimar” talebine istinaden, proje müellifine bilgi aktarlmasna,

8. Türk Ytong Sanayi A..’ nin 03 Nisan 2013 tarihinde naat Müh.Odasnda; Mimarlar, Makine Müh. Ve n. Müh. çin verecekleri "Enerji Tasarrufunda Çevre Dostu Çözümler: Ytong Yanmaz Cephe Sistemi, Is Yaltm ve Hesaplama Program" seminerin üyelere duyurulmas talebinin uygunluuna.

9. Rota Ofset’în ubemiz Fotorafçlk Kulübü’nün “Fotoraf Sergisi Kitab Basm” için verdii fiyat teklifinin uygunluuna, 200 adet kitap basm için firmaya 2.395,00TL.-(kibinüçyüzdoksanbetürkliras)+KDV ödenmesine

10. Kullanlamaz durumda olduu tespit edilen aadaki bilgisayar ve tefriatlarn demirbatan düülmesine,

a) 55 Ekran Arçelik Televizyon

b) DAIKIN Marka Klima

c) MKATA Marka Klima

d) Arçelik Marka Klima

e) EPSON LX300 Marka Yazc (2 adet)

f) Aygaz Elektro Katalitik

g) ECA Quartz Elektrikli Soba

h) HP Desk Jet 5652 Marka Yazc

) Olimpia Start Type

i) Panasonic KX-F780 Marka Faks Yazc

j) Samsung 4S21FMarka Yazc

k) Network Marka Lazer Yazc

l) HP Oficce Jet 6000 Marka Yazc

l) Zoom Adsl Modem

11. Yap-Yaam Kongresi’ nde;

a) Akam Yemekleri

· 27.03.2013 tarihli Akam Yemei organizasyonu için Kebapç skender’e KDV Dahil 700,50.TL. -(Yediyüztürklirasellikuru)

· 28.03.2013 tarihli Akam Yemei organizasyonu için Otantik Club Otel’e KDV dahil   5.760,00.TL.- (Bebinyediyüzaltmtürkliras)

· 29.03.2013 tarihli Akam Yemei organizasyonu için Deniz Taba Restaurant’ a KDV Dahil 7.475,00.TL.- (Yedibindörtyüzyetmibetürkliras)

· 30.03.2013 tarihli akam Yemei organizasyonu için Efehan Hotel’e KDV Dahil 4.248,00.TL-(Binbeyüzaltmtürkliras)

· 31.03.2013 tarihli Gala Yemei organizasyonu için Crowne Plaza Otel’e KDV Dahil 26.400,00.TL-(Yirmialtbindörtyüztürkliras) ödenmesine

b) Öle Yemekleri

· 27.03.2013,28.03.2013 ve 29.03.2013 tarihleri için Barantico Cafe’ ye KDV Dahil 3.210,84.TL.- (Üçbinikiyüzontürklirasseksendörtkuru)

· Mavimor Turizm Organizasyon firmasna(Çay,Kahve  kram Bedeli)KDV Dahil 4.720,00.TL.-(Dörtbinyediyüzyirmitürkliras)ödenmesine

c) Ulam

· FT Turizm’ e KDV dahil 4.625,60.TL. -(Dörtbinaltyüzyirmibetürklirasaltmkuru)

· Bildiri Sunacak ve oturum bakanl yapacak katlmclardan, Derya OKTAY, H.Bülend TUNA ve Neslihan DOSTOLU’nun ulam bedellerinin, ayrca Çarl Bildiri sunacak katlmc Alan Jackson Simpson’n konaklama ve ulam bedelinin de ubemiz tarafmzdan karlanmasna,

d) Simultane

· Burak KOÇAK ve Özge DELCE’ye tercümanlk bedeli için(3 gün boyunca)3.600,00.-TL.(Üçbinaltyüztürkliras)ödenmesine, ayrca tercümanlk yapan 2 kiinin yol giderlerinin de tarafmzdan karlanmasna,

· Metin çevirisi için Özlem ZORLU’ya 600,00TL.(Altyüztürkliras)ödenmesine

e) Bask Afi Çanta

· Kongre Kitab ve CD, Yaka Kart, Kalem, Ödül Plaketi, Kitap Ayraca, Kongre Salon Basklar, Kongre Gazetesi, Cepli Dosya, Bloknot, Davetiye, Zarf, Sertifika ve Kongre Program, Plaket, Teekkür Belgesi ile Tasarm ve Hizmet Bedeli  için FG letiim’ e KDV dahil 34.992,55.- TL. (Otuzdörtbindokuzyüzdoksanikitürklirasellibekuru) ödenmesine,

· 300 Adet Kongre Çantas için (35,00TL birim fiyat)Art Bask firmasna KDV Dahil 11.340,00-TL (Onbirbinüçyüzkrktürkliras) ödenmesine,

f) Ses Düzenlemeleri ve Kayt lemleri

· Kaif Elektronik Müzik Center’ a KDV dahil 9.204,00.-TL(Dokuzbinikiyüzdörttürkliras)ödenmesine

g) Konaklamalar

·  Efehan Hotel’ e KDV Dahil 1.560,00.-TL. (Binbeyüzaltmtürkliras) ödenmesine,

· Almira Hotel’e KDV Dahil 463,20.-TL.(Dörtyüzaltmüçtürklirasyirmikuru)ödenmesine,

· Gold Majesty Hotel’e KDV Dahil 1.761,00 TL-(Binyediyüzaltmbirtürkliras)ödenmesine

h) Yarma stand kurulumu için gerekli malzemelerin nakliye bedelleri için ;Kele Nakliyat firmasna 406,11.-TL (Dörtyüzalttürklirasonbirkuru) ödenmesine

) Yarma Stand kurulumu için Ferheng Yap firmasna 13.562,92TL.-(Onüçbinbeyüzaltmikitürklirasdoksanikikuru) ödenmesine

i) Kongre ile ilgili yaplacak radyo yayn için Güz Yapm Reklam firmasna KDV Dahil 2.419,00TL .(kibindörtyüzondokuztürkliras) ödenmesine

j) Kongre Sunumu için Dr.brahim Öztahtal’ya 2.000,00.-TL(kibintürkliras) ödenmesine

k) Yap Yaam Fuar kapsamnda yaplacak Örenci  Stand Yarmas ödülleri ile ilgili;

-Birincilik Ödülü :3.000,00TL.-(Üçbintürkliras)

-kincilik Ödülü: 2.000,00TL.-(kibintürkliras)

-Üçüncülük Ödülü: 1.000,00TL.-(Bintürkliras)

-Mansiyon Ödülü: 3X500,00TL. ödenmesine

                          

karar verildi.

 

Nizamettin KAYA Bakan

Serkan SAPAN II. Bakan

Üzeyir GÜVEN Sekreter Üye  

Erdem YURDUSEVER Sayman

Erol PÜRCÜ Üye (Katlmad)

Elif EHTOLU Üye 

Özlem KÖPRÜLÜ BABANCI Üye