İBB Salacak Kıyısı Tasarım Yarışması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan Salacak Kıyısı Tasarım Yarışması Yarışmanın Şekli ve Türü 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda açılan yarışma; serbest ulusal, kentsel tasarım yarışmasıdır. Yarışmanın Yeri ve Konusu Yarışma alanı İstanbul ili Üsküdar ilçesi…