Islak İmzaların Kaldırılmasına İlişkin Danıştay 6. Dairesince Yürütmeyi Durdurma Kararı

Değerli Meslektaşlarımız; Yapı Ruhsatı Formundan Meslek Mensuplarının Islak İmzalarının Kaldırılmasına İlişkin 02/05/2018 Tarih ve 30409 Sayılı Resmi Gazete ’de Yayımlanan TS 10970 Formlar – Yapı Kullanma İzin Belgesi Standartına ve TS 8737 Yapı Ruhsatı Standartına İlişkin Tebliğe TMMOB Tarafından Açılan ve Odamızın da Müdahil Olduğu Davada, Islak İmza Bölümünün Kaldırılmasını Hukuka Aykırı Bulan Danıştay 6.…